ฟรี
 • โรงเรียนวัดผลาหาร
  หมู่ 9 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1

 • โรงเรียนวัดผลาหาร
  หมู่ 9 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1

 • โรงเรียนวัดผลาหาร
  หมู่ 9 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1

 • โรงเรียนวัดผลาหาร
  หมู่ 9 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1

 • โรงเรียนวัดผลาหาร
  หมู่ 9 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1

 • โรงเรียนวัดผลาหาร
  หมู่ 9 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1

 • 725 กตปน.jpg

  โรงเรียนวัดผลาหาร เข้ารับการประเมินจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา

 • 724 ความปลอดภัย.png

  การจัดอบรมโครงการเดินทางปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยเมื่อนั่งรถจักรยานยนต์

 • 723 ออกกำลังกาย.png

  การจัดโครงการนักเรียนผลาหารเข้มแข็ง แข็งแรง รอบรู้ด้านสุขภาพ และฉลาดทางอารมณ์

 • 722 วันแม่.jpg

  กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2565

 • 721 ต้านทุจริต.jpg

  การจัดกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ

 • 720 คุณภาพช่องปาก.jpg

  การจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมเด็กไทยใส่ใจสุขภาพช่องปาก

 • 719 ภาษาไทยสุนทรภู่.jpg

  กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565

 • 718 ถวายพระพร ร.10.jpg

  วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชการที่ 10 ประจำปี 2565

 • 717 เข้าพรรษา.jpg

  กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2565

 • 716 ต่อต้านยาเสพติด.jpg

  กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีการศึกษา 2565

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูข่าวทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

ผู้บริหาร