ฟรี
 • โรงเรียนวัดผลาหาร
  หมู่ 9 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1

 • โรงเรียนวัดผลาหาร
  หมู่ 9 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1

 • โรงเรียนวัดผลาหาร
  หมู่ 9 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1

 • โรงเรียนวัดผลาหาร
  หมู่ 9 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1

 • โรงเรียนวัดผลาหาร
  หมู่ 9 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1

 • โรงเรียนวัดผลาหาร
  หมู่ 9 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1

ข่าวทั้งหมด

# หัวข้อข่าว ประเภท วันที่
1 โรงเรียนวัดผลาหาร เข้ารับการประเมินจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ทั่วไป 29 ส.ค. 65
2 การจัดอบรมโครงการเดินทางปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยเมื่อนั่งรถจักรยานยนต์ ทั่วไป 23 ส.ค. 65
3 การจัดโครงการนักเรียนผลาหารเข้มแข็ง แข็งแรง รอบรู้ด้านสุขภาพ และฉลาดทางอารมณ์ ทั่วไป 22 ส.ค. 65
4 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2565 ทั่วไป 11 ส.ค. 65
5 การจัดกิจกรรมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการต่อต้านทุจริตทุกรูปแบบ ทั่วไป 8 ส.ค. 65
6 การจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมเด็กไทยใส่ใจสุขภาพช่องปาก ทั่วไป 1 ส.ค. 65
7 วันเฉลิมพระชนมพรรษา รัชการที่ 10 ประจำปี 2565 ทั่วไป 22 ก.ค. 65
8 กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 22 ก.ค. 65
9 กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 12 ก.ค. 65
10 กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 24 มิ.ย. 65
11 การนำวงดนตรีอังกะลุงเข้าร่วมบรรเลงบทเพลงในพิธีเปิด " การคัดสรรกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่นระดับจังหวัด " ณ วัดปัญญานันทาราม ทั่วไป 22 มิ.ย. 65
12 กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565 โรงเรียนวัดผลาหาร ทั่วไป 16 มิ.ย. 65
13 การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อเตรียมการดำเนินงานทอดผ้าป่าการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 14 มิ.ย. 65
14 โรงเรียนวัดผลาหาร ยินดีต้อนรับครูผู้ช่วย วิชานาฏศิลป์ วิชาเอกวิทยาศาสตร์ และวิชาเอกสังคมศึกษา ทั่วไป 24 พ.ค. 65
15 โรงเรียนวัดผลาหาร ยินดีต้อนรับครูผู้ช่วย วิชาเอกคอมพิวเตอร์ ทั่วไป 8 เม.ย. 65
16 การทดสอบเพื่อประเมินความสามารถในการอ่าน (Reading Test : RT) ปีการศึกษา 2565 ทั่วไป 3 มี.ค. 65
17 การรับสมัครนักเรียนชั้นอนุบาล 2 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1/2565 ทั่วไป 12 ก.พ. 65
18 ขอแสดงความยินดีกับครูที่ได้รับรางวัล One Teacher One Best Practice ทั่วไป 28 ม.ค. 65
19 การเข้ารับการประเมินความพร้อมขอเปิดภาคเรียน เพื่อให้สามารถจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On-site ทั่วไป 13 ม.ค. 65
20 การดำเนินการตรวจสภาพอาคารบ้านพักครูแบบองค์การใต้ถุนสูงของโรงเรียนวัดผลาหาร ทั่วไป 15 ธ.ค. 64
21 กิจกรรมน้อมลำรึกในพระมหากรุณาธิคุณของรัชกาลที่ 9 กิจกรรมวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ทั่วไป 3 ธ.ค. 64
22 นางสาวศรัณย์ภัทร ประทุมชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2564 ณ ห้องประชุมประถมบงกช โรงเรียนประถมศึกษาธรรมศาสตร์ ทั่วไป 1 ธ.ค. 64
23 โรงเรียนวัดผลาหาร ได้ทำข้อตกลง (MOU) ร่วมกับโรงพยาบาลบางปะกอกรังสิต 2 ในการรับรองตัวผู้ติดเชื้อโควิด-19 ทั่วไป 25 พ.ย 64
24 นางสาวศรัณย์ภัทร ประทุมชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู ร่วมกันประชุมและเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ทั่วไป 4 พ.ย 64
25 การทำบุญจัดตั้งโรงทานและถวายปัจจัยสมทบกองกฐิน ทั่วไป 31 ต.ค. 64
26 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์โรงเรียนวัดผลาหาร ทั่วไป 28 ส.ค. 63