ฟรี
 • โรงเรียนวัดผลาหาร
  หมู่ 9 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1

 • โรงเรียนวัดผลาหาร
  หมู่ 9 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1

 • โรงเรียนวัดผลาหาร
  หมู่ 9 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1

 • โรงเรียนวัดผลาหาร
  หมู่ 9 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1

 • โรงเรียนวัดผลาหาร
  หมู่ 9 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1

 • โรงเรียนวัดผลาหาร
  หมู่ 9 ต.คลองหก อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ปทุมธานี เขต 1

โครงการเดินทางปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยเมื่อนั่งรถจักรยานยนต์

วันที่ 23 สิงหาคม 2565 โรงเรียนวัดผลาหารจัดอบรมโครงการเดินทางปลอดภัยสวมหมวกนิรภัยเมื่อนั่งรถจักรยานยนต์ ได้รับเกียรติจาก นางสาวน้ำฝน คำป้อม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหก เป็นประธานกล่าวเปิดงานโดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจ จาก สภ.คลองห้า มาให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในครั้งนี้